Familjen CARLSONS släktkrönika

wasa

Anders Persson (1685-1750), Mormors farmors farfars morfar.

 

Anders Persson (1685-1750). Äldste son till Per Kraft. Han föddes i Rickleå.
Han läste 1696 och fick vitsorden LIB, läser i bok och LHK, läser hela katekesen. En begåvad gosse.
Han gifte sig 1710-1711 med Malin Larsdotter (1691-1742) i Sikeå. Anders övertog inte sin fader Per Krafts hemman som brukligt var utan han flyttade till Sikeå.wasa Man kan också fråga sig varför Anders inte uttogs till krigstjänst. En orsak kan vara att Anders gifte sig till ett hemman med bara döttrar, ingen son fanns som kunde ta över. Det var viktigt att hemmafronten kunde producera jordbruksprodukter. Någon måste kunna sköta hemmanet. Därför fanns många som var uttagna till soldater men hade hemmansbruk. När rotebönderna (de bönder som tillsammans hade det fulla ansvaret för en soldat) inte kunde hitta någon soldat att leja, fick någon av bönderna träda in oftast efter lottning med de andra. Anders hade turen att inte bli soldat. Men hans svåger Lars Jonsson hade oturen att bli uttagen.
Vid  tidpunkten för giftermålet var Anders svärfader Lars Andersson (1665-1740?) drygt 45 år. Om han klarade hemmanet vet vi inte men det ansågs väl att Anders behövdes; kanske var det därför han valde att flytta till Sikeå. Anders och Malin fick sex barn den äldsta en dotter Malin Andersdotter (1712-1793). Anders övertar hemmanet, på ¼ mantal 1727.


Anders föddes under den längsta fredsperioden under 1600-talet. Han var 14 år när det Stora Nordiska kriget bröt ut år 1700 och som varade i 21 år. Anders var själv aldrig soldat men upplevde krig under 25 år, mer än 1/3-del av sitt liv. Kriget innebar stora påfrestningar för Västerbottningarna. Från 1699 las tunga krigsskatter över länet vilket höjde skattetrycket till en dittills inte upplevd nivå. Soldater togs ut långt utöver det ”kontrakt” (på 1056 soldater) som fanns mellan länet och kronan. År 1717, året innan Karl XII:s död, nödgades man ta ut 18-åringar och hemmansägare. Skördarna var också ihållande svaga; 1700-talets två första årtionden blev de sämsta man upplevt under århundradet. Mot slutet av kriget drabbades länet av upprepade ryska överfall, som man inte hade militära resurser att stå emot. Umeå brändes exempelvis 1714, 1720 och 1721. Även Bygdeå socken drabbades av dessa härjningar.

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se