Familjen CARLSONS släktkrönika

Sven och Sonja Carlsons Rikleå anor

       
  Per Eriksson slutet av 1500 talet- omkr 1622
   
         
    Anders Persson 1619- omkr. 1685  
             
    Per Kraft 1655-1740  
                 
Anders Persson
1685-1750
             
    Malin Persdotter
1691-1769
         
        Per Persson Wippa
1699-1740
     

1700
            Olof Persson
1701-1778
 
Malin Andersdotter
1712-1793
             
        Johan Klingberg Humbla
1723-1809
     
    Margareta Persdotter
1727-1798
         
            Per Olofsson
1730-1790
 
Anders Arfvidsson
1735-1795
             
            Catharina Persdotter
1754-1842
    Helena Jonsdotter
1762-1831
         
        Olof Johansson
1764-1840
     
            Maria Ch Pehrsdotter
1779-1832
 
Anders Bergstedt
1780-1836
             
    Anna Andersdotter
1796-1880
Johan Olofsson
1791-1868
     

1800
            Brita G Nilsdotter
1811-1868
 
Anna B Anderdotter
1829-1909
             
        Karl Jakob Johansson
1840-1920
Maria B. Johansdotter
1843-1922
 
Ferdinand Pettersson
1857-1935
             
    Carl Johan Carlsson
1866-1933
     
Betty Andersson
1890-1970
             

1900
Sonja Carlson
1915-2003
 
 
Sven Carlson
1911-1991
 
   
                 

 

 

 


Kartan visar kusten mellan Umeå och Lövånger från 1714
Se större kartbild

 

Vi börjar i 1600-talet med en anfader som haft betydelse för både Sven och Sonjas släkter. Vi startar i Rickleå i mitten på 1600-talet. Då var Sverige en stormakt med besittningar runt om Östersjön. Den allra största delen av befolkningen var emellertid bönder och fattiga. Speciellt gäller det Westerbotten (nuvarande Norr- och Västerbotten) den nordligaste delen av landet. Där fanns bara en befolkning på drygt 20.000 invånare utefter kustremsan. Krig, pest och hungersnöd var ständigt återkommande. Mellan 1611 och 1721 var 72 av dessa krigsår.
Genom de många krigen var fördelningen ogifta kvinnor tre gånger så många som ogifta män under många perioder. Livet var ett leverne i arbetsamhet och förnöjsamhet som kyrkan uppfostrade till, tillsammans med patriarkalism, laglydnad och underdånighet. Mose lag gällde vilket innebar att det t.ex. var belagt med dödsstraff att ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet (men man kunde överklaga till Svea hovrätt och bli benådad). Häxprocesserna kom i slutet av århundradet även om de aldrig fick några större effekter i Västerbotten.

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se