Familjen CARLSONS släktkrönika

Johan (Johannes) Olofsson (1791-1868). Farfars farfar.

 

Johan föddes i Risträsk och äldste son till Olof Johansson. Bland faddrarna fanns en klockare och en nämndeman samt åter igen madam Christina Norbrant. Som sin far Johan Klingberg hade även Olof en viss statusnivå på sin bekantskapskrets.
Johan gifte sig den 14 november 1829 i Sjulsmark med Anna Andersdotter (1796-1880)(se Anna).
Anna var född i Dalkarlså.


 

 

 

 

 

I Bygdeå sockens historia kan man läsa om tjärbränning och tjärtransporter. I Risträsk brändes 20 till 25 tunnor tjära per år omkring 1840. Tunnorna rullades över myren och forslades till Dalkarlså där de såldes till patron Häggström eller handlanden von Ahn. Skogen medgav förmodligen även sågning av timret. Om kolmilor finns inga uppgifter. Förmodligen hade nybygget under årens lopp utvecklats med nyttjandet av skogens produkter under denna tid. Tydligen gav det så god utkomst att Johan kunde dela hemmanet i två brukningsdelar mellan sina söner Johan Petter och Karl Jakob (se Karl Jakob).
© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se