Familjen CARLSONS släktkrönika

Per Persson 1828 - 1901

 

Per var född i Sikeå liksom hustrun Anna Brita Andersdotter Bergstedt (1829-1909). Anna Brita föddes i Sikeå. Faddrar vid dopet var bonden Lars Andersson med hustru i Jomark, klockare Olof Edström och hammarsmedshustrun Brita Johanna Hammarsten, Robertsfors.
Anna Brita var piga vid giftermålet 30 juni1850. Hon var en syster till kronolotsen Olov Petter Edström som bodde på ö-hemmanet i Sikeå. Per var med den tidens mått en storbonde. Tre döttrar fick ärva var sin del av hemmanet och sonen Ferdinand fick bara en mindre jordlott. Anna Brita fick sex barn och överlevde sin make Per. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Per hade en äldre bror

Lars Pehrsson Åberg (1815- ) som var sjöman och skeppare. Det finns en notering att han kom från en sjöresa 1840.
Intressantare är en skrivning som finns i historien om Nykarleby, Österbotten Finland. Under Krimkriget 1854-1856 var Ryssland med storhertigdömet Finland i krig med England, Frankrike och Turkiet. Handeln över Kvarken hade alltid varit livlig med tjära från Österbotten och järn, kolonivaror och salt från Västerbotten. Men under kriget var de finska hamnarna i blockad av engelska fartyg. Det förekom att svenska fartyg – trots engelsmännens närvaro – seglade över till de finska hamnarna. Ett av de fartyg som trotsade blockaden var slupen ”Vänta Lite” under befäl av skepparen Lars Åberg från Sikeå. I slutet av maj 1855 hämtade Åberg järnvaror från Robertsfors Bruk via Sikeå hamn (Se Sikeå) med transport till Nykarleby hamn.

 

Slupen "Vänta Lite"

Slup

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se