Familjen CARLSONS släktkrönika

Per Larsson 1778-1855

 

Per var född i Sikeå. Han läste 1794. Omdömena han fick i husförhören var att han kunde läsa katekesen, läste i ABC-boken, kunde 10 Guds bud, trons artiklar och skriftemål. Han kunde också förklara Hustavlan.
Han gifte sig 1814 med Anna Kajsa Eriksdotter (1791-1853) från Näs, Bygdeå. De fick 10 barn tillsammans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hustavlan kallas ett kort avsnitt i Luthers lilla katekes som med bibelcitat som grund delar upp världen i olika delar och förklarar hur de ska styras. Den huvudsakliga uppdelningen är mellan de tre stånden, det andliga, det världsliga och hushållet, men sedan är även varje stånd uppdelat i överhet och undersåtar. Hustavlans tre stånd ska inte blandas ihop med den politiska ståndsindelningen mellan adel, präster, borgare och bönder.
Hustavlans värld innebär en samhällssyn som beskriver varje persons plats i tillvaron där;
-varje person har en roll inom varje stånd,
-varje roll innefattar vissa ansvar
-och samma person kan tillhöra överheten i ett stånd och undersåtarna i ett annat.
“När var och en sin syssla sköter, då går det väl, vad än oss möter”
(Ur Wikpedia)

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se