Familjen CARLSONS släktkrönika

Anna Persdotter (1682-1776).

Hon var Per Andersson Krafts älsta barn.
Anna föddes i Rickleå och läste 1694. Fick omdömet LIB, läser i bok. ”Min guddotter” finns noterad av prästen i husförhörslängden, troligen Jakob Burman, kyrkoherde mellan 1685-1723 i Bygdeå pastorat.
Anna gifte sig senast år 1700 med Lars Jonsson.
Anna dör 1776, 94 årgammal, hos sin dotterdotter Ingeborg Johansdotter i nybygget Graffors (några kilometer utanför Åkullsjön). En annan dotterdotter gifte sig med Annas broder Per Persson Wippas äldste son Per (1722-1792). (Se Per Persson Wippa)Lars Jonsson Lustibus(1680-1715)

Lars övertog Sikeå 5 efter sin far Jon Larsson. Gården var på ¼ mantal. Hemmanet var ett av tre hemman som delade på soldatrotet nummer  38 Lustigbus. Det beskrevs ha ”God skog, något mulbete,svaga ängar och åker, gott notfiske”.
Lars Jonsson Lustigbus mönstrade 1712 (lejd 1711) hade hemmansbruk och var ende bonde på hemmanet och står därför ”hemma i landet”. Det var brist på soldater efter att flera uppställda Västerbottens regementen utplånats först ett vid Poltava 1709, sedan ett nytt vid Neumünde och Reval under 1710. Endast 18 soldater återvände till Västerbotten 1711 av det senaste uppställda. Men 1715 tvingas de flesta som har hemmabruk söderut och de flesta kom inte tillbaka i det av Karl XII alltmera meningslösa krig. Han dör som soldat Lustigbus den 23 maj 1715, troligen i Stralsund

Lars farfars far hette Lars Gunnarsson.

Lars Gunnarsson ägde hemmanet Sikeå 5 åtminstone från 1613 till inpå 1650-talet. Han dömdes augusti 1612 till 12 mark i böter för bl. a. ha försnillat en kittel. I mantalslängden 1650 var han ogift (hustrun död) och hade en son och en dotter som bodde hemma.

 

Lars farfar hette Lars Larsson

Han fanns i mantalslängden 1656-70. Dog troligast före 1670. Efter sin död stod hans hustru Anna som ägare till Sikeå 5 från 1671-80. De hade två barn, Jon född 1655 och Ingeborg 1661.
På kartan över Sikeå från 1698 kan man se att flera nybruk tagits upp. Man känner till dessa genom ett tingsprotokoll från år 1674, där vår släkting Lars Larssons änka Anna (se ovan) besvärade sig över att hennes grannar utan hennes lov och minne huggit och sått en rågsvedja på hennes skog. Dessa nekade och ansåg att det inte var på änkan Annas mark. Rätten kunde inte utan vidare avgöra vem som hade rätt. Se större karta


Lars far hette Jon Larsson född 1655
Då hans mor Anna som var hemmansägare och rotebonde blev det hennes son Lars som antogs till soldat i december 1677 i stället för sin mor Anna.
Lars mönstrade i Surte 1678, var i Småland 1678, Ystad 1679 och Stralsund 1680. Han byttes ut i juli 1683.
Jon njuter boskapspeng 1678-82. Han var rotebonde 1695. Jons hustru Karin Olofsdotter blev enligt uppgift 105 år.

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se