Familjen CARLSONS släktkrönika

1500-tals anfäder i Sikeå

De fem skattebönderna i Sikeå i Gustav Wasas Jordabok år 1543 är Anders Nilsson, Oloff Ionsson, Hans Olsson, Håkan Olsson, Tomas Björnsson. Flera av dom kan anses vara anor till våra föräldrar Sven och Sonja Carlson. Ander Nilsson hänförs från år 1547 till Legdeå. Men redan år 1553 tillkommer Per/ Peder Jonsson, som skattebonde i Sikeå.


Den an-linje som vi betraktar som huvudlinje är den från Hans Olsson. Han är född i början av 1500-talet och troligen bror med Håkan Olsson. Det finns ett domstolsprotokoll som kan antyda det. Deras far Oloff/ Olaff / Oluff bör ha varit född i slutet av 1400-talet. Olaf, Håkon och Hans är gamla kunganamn i Danmark, Sverige och Norge under Kalmarunionens tid.

De troliga bröderna Hans och Håkans släktled går samman igen med Per Larsson (1778-1855) Sikeå (Se Sikeåanor).

Det finns också kopplingar av våra anor till Oloff Ionsson, Tomas Björnsson och Peder Jonsson.

Oloff Ionsson som han skrivs i Gustav Wasas Jordabok 1543 bör ha varit född i slutet av 1400-talet. Hans sonson son Anders Eriksson finns omnämnd 1613-18 i "Älvsborgs lösen 2". Anders sonsons sondotter Malin Larsdotter (1691-1744) gifter sig 1711 med Anders Persson (1682-1750) från Rickleå och son till Per Andersson Kraft (Se Rickleåanor) och bror till Anders Wippa, vår farfars farfars farfars far. Malins dottersons sondotter är vår mormors farmor Anna Brita Andersdotter (1829-1909) född i Sikeå. Av 14 generationer från Oloff Ionsson är 11 födda i Sikeå. Här kan nämnas att av de 14 generationerna från Oloff/ Hans Olsson är alla födda i Sikeå utom vår mor som föddes i Brände, Nysätra.

Oloff Ionsson Slutet av 1400-talet -1547 Sikeå
Jon Olsson c:a 1520-1577 Sikeå
Erik Jonsson c:a 1550-c:a 1610 Sikeå
Anders Eriksson 1580-1633 Sikeå
Lars Andersson 1610-1659 Sikeå
Anders Larsson 1635-1678 Sikeå
Lars Andersson 1665-1740 Sikeå
Malin Larsdotter 1691- 1744 Sikeå
Malin Andersdotter 1712- 1804 Sikeå
Anders Arvidsson 1735-c:a 1795 Rickleå /Sikeå
Anders Andersson Bergstedt 1780-1836 Sikeå
Anna Britta Andersdotter 1829-1909 Sikeå
Ferdinand Pettersson 1857-1935 Sikeå Mormors far

 

Tomas Björnsson bör vara född i början av 1500-talet till omkring 1575. Han skrivs i Jordaboken 1543 i Sikeå. Sonsonen Nils Björnsson dör omkring 1624 och skrivs då i Legdeå. Förutom Sikteå och Legdeå har anorna bott i Bäck, Bobacken och nybygget i Vargliden nära Bygdeå samt Umeå innan vår farmor Albina Helena Olsson (1872-1922) gifte sig med farfar Carl Johan Ludvig Carlsson (1866-1933) och flyttade till Sikeå. (Se Sikeåanor).

Tomas Björnsson c:a 1520-1574 Sikeå
Björn Tomasson c:a 1550-c:1600 Legdeå
Nils Björnsson – 1624 Legdeå
Anders Nilsson 1609-1678 Legdeå
Anders Andersson 1648-1698 Legdeå
Gunilla Andersdotter 1684-1742 Legdeå
Lucia Andersdotter 1711-1794 Bäck
Olof Persson 1744- 1794 Bobacken
Per Olofsson Fiskare 1765-1808 Bobacken
Cajsa Maja Persdotter 1795-1837 Bobacken
Olof Petter Persson 1826-1856 Vargliden
Maja Olofsdotter 1849-1886 Vargliden/ Holmsund
Albina Helena Olsson g. Carlsson 1872-1922 Umeå/ Sikeå Farmor

Peder Jonsson (död omkring 1570) kom in i landsskapshandlingarna år 1553. Kopplingarna till vår huvudana Hans Olsson är inte lika starka som de tidigare nämnda. Här finns en koppling med Lars Johansson Lustigbus Sikeå (1680-1715) som gifte sig med Per Andersson Krafts äldsta dotter Anna Persdotter (1680-1765) bror till tidigare nämnde Anders Persson (Se Rickleåanor). En annan koppling är med Per Larsson Högmodig Sikeå (1722-1775). Han är vår mormors farfars farfars far.

Peder Jonsson -1571 Sikeå
Gunnar Persson Sikeå
Lars Gunnarsson Sikeå
Lars Larsson 1615-1674 Sikeå
Jon Larsson 1655-1728 Sikeå
Lars Jonsson Lustigbus 1680-1715 Sikeå gift med Per Andersson Krafts 1655-1740 dotter Anna Persdotter 1682-1776Per Persson
Per Kraft Rickleå är vår farfars farfars farfars farfars farfar
Elsa Larsdotter 1700-1781 Sikeå
Lars Andersson 1735-1809 Gumboda
Christina Larsdotter 1771-1858 Gumboda gift med Erik Eriksson 1764-1808 Bobacken
Hans far Per Eriksson 1729-1804 Bobacken är mormors far till
Per Persson 1828-1901 Sikeå vår mormors farfar


Således har vår familj mycket starka rötter till Sikeå, ända så lågt tillbaka som till Kalmarunionens- och Gustav Wasas tid.

 
© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se